Оберіть місто:

Event Driven Architecture

Розглянемо кейс архітектури розподіленого додатка, що побудований на Event Driven моделі

Станіслав Шевченко

Event Driven Architecture

Станіслав Шевченко

- Активний учасник PHP Friends Club

- Software Engineer в компанії UniSender

- Прихильник Domain-Driven Design

Тези виступу:

- Що таке Event Driven Architecture?

- Eventual Consistency в розподіленій системі

- Патерни Event Driven підходу

- Event Driven vs RPC

- Сильні і слабкі сторони Event Driven підходу

- Event Driven Architecture на прикладі реального проекту

Реєстрація

Вхід